Joustavaa palvelua vuodesta 1997

 

Savonlinnan Tilikeskus Oy on vuonna 1997 perustettu ja auktorisoitu tilitoimisto sekä Taloushallintoliiton jäsentoimisto. Sovellamme kaikessa toiminnassamme Taloushallintoliiton hyväksymiä sopimusehtoja ja hyvän tilitoimistotavan mukaisia toimintatapoja. Liiton jäseniksi pääsevät vain luotettavat ja asiantuntevat tilitoimistot. Toimintamme tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä menestymään tuottamalla asiantuntevia, asiakaslähtöisiä ja monipuolisia taloushallinnon palveluja nykyaikaisin menetelmin.Toimintamme lähtökohtana on ennen kaikkea ammattitaitoinen, joustava ja luottamuksellinen palvelu.

 

Luotettavin kumppani

Toimintamme on kaikilta osin hyvän tilitoimistotavan mukaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Hoidamme toimeksiannot sopimuksen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, huolellisesti ja asiantuntemuksella. Olemme taloudellisesti ja toiminnallisesti itsenäisiä ja riippumattomia, ja pidämme salassa tietoomme tulleet liikesalaisuudet. Molemminpuolinen luottamus on sujuvan yhteistyön ehdoton edellytys.

 

Miksi auktorisoitu tilitoimisto?

 

Auktorisoitu tilitoimisto on turvallinen valinta. Auktorisoidulla tilitoimistolla tulee olla riippumaton asema ja sen tulee muutoinkin omata hyvät valmiudet toimeksiantojen hoitamiseen. Auktorisoitavan yrityksen on harjoitettava päätoimialanaan tilitoimistotoimintaa. Tilitoimiston kirjanpitotoiminnan vastuullisella hoitajalla on oltava alalle sopiva koulutus (KLT-tutkinto) ja hyvä alan kokemus. Muullakin henkilökunnalla täytyy olla tehtäviä vastaava koulutus ja kokemus, ja henkilöstön on ylläpidettävä ja kehitettävä omaa ammattitaitoaan. Ammattikirjallisuuden on oltava ajantasaista, sekä toimitilojen ja teknisen työvälineistön asiallisia ja tilitoimistotoimintaan soveltuvia. Tili-instituuttisäätiö hyväksyy vaatimukset täyttävän toimiston auktorisoiduksi tilitoimistoksi. Säätiö myös valvoo auktorisoituja tilitoimistoja tarkastuksilla ja toimintaselvityksillä. Auktorisoidulla tilitoimistolla on oltava asianmukainen sekä henkilö- että varallisuusvahingot korvaava vastuuvakuutus, joka korvaa tilitoimiston huolimattomuudesta asiakkaalle aiheutuvan välittömän vahingon.